Stered Acoustic

Nejlepší akustický materiál v naší nabídce!

Pohltivost αs = 1,01 již při frekvenci 200 Hz, čímž výrazně překonává podobné materiály na trhu. Stered Acoustic byl vyvinut naší společností ve spolupráci se společností Stered, kombinuje části recyklovaných materiálů a textilních vláken a neobsahuje minerální vlnu.

Produkty v nabídce:

Stered Acoustic 50mm a Stered Acoustic 30mm

Akustická izolace

Možnosti použití:

 • Snížení doby dozvuku (ozvěny) v prostoru, kde hluk vzniká

  Vhodný na obklad stropů a stěn, čímž zajistí celkové snížení hladiny hluku. Například v restauraci, po obložení části stěny (s designovou úpravou), se hluk sníží, resp. zůstane pohlcen ve Steredu Acoustic. Materiál je možné použít všude, kde hluk vzniká (hlučné provozy, call centra, kavárny, nahrávací studia). Stered Acoustic lze designově upravit podle požadavků klienta.

  Pokud snižuji hluk v prostoru, ve kterém vzniká, Stered Acoustic se do konstrukce neuzavírá, aby se k němu zvuk dostal a mohl ho účinně pohltit. Jako designová úprava se využívá např. čalounění.

 • Do zvukově izolačních konstrukcí (stěna, strop)

  Stered Acoustic použiji na snížení hluku v prostoru, kam hluk proniká z jiného prostoru (například hlučný soused, hlučná hala, kotelna, atd …), nebo chci zabránit, aby zvuk procházel přes konstrukci směrem ode mne.

  Pokud hluk vzniká například u hlučného souseda, Stered Acoustic kombinujeme v konstrukci s neprůzvučným materiálem (s co nejvyšším Rw), jako je Gecon Acoustic, Phonestar TRI (resp. jiné materiály s vysokým Rw). Bez materiálu s Rw byste hluk z vedlejších prostor nesnížili.

  Jak to technicky funguje? Zvuk od souseda prochází přes zeď, která ho částečně odrazí zpět k sousedovi. Zvuk, který prošel přes zeď se dostane do naší konstrukce, ve které výraznou část pohltí Stered. Zbylý zvuk narazí do naší desky (Gecon, Phonestar, Index …) a odrazí se zpět do konstrukce, kde jej opět pohltí Stered. Pokud by zde chyběl pohltivý materiál, vznikalo by kmitání zvukových vln, čímž by se hluk u Vás mohl i zhoršit.

 • Různé designově akustické panely

  Podobně jako první bod, Stered Acoustic je vhodný na designové prvky, které se dají různě upravovat a tvarovat. Základem je jeho vysoká pohltivost, čímž akustiku prostoru výrazně zlepší.

Technické parametry:

Tloušťka30mm, 50mm
Rozměry desky1200 x 600 x 30
1200 x 600 x 50
Hustota45 kg/m3
Akustická pohltivostαw = 1,00 , třída zvukové pohltivosti A
Tepelný odpor R1,38 W/m.K (50mm)

Zaujal Vás materiál Stered Acoustic? Kontaktujte nás.